Alapítványunk

AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA

1. Az Alapítvány neveÓvárosi  Óvoda Gyermekeiért Közhasznú Alapítvány

2. Az Alapítvány székhelye: 8230 Balatonfüred, Kossuth u. 37.

3. Az Alapítvány jogállása: Az Alapítvány önálló jogi személy, közhasznú szervezet

4. Az Alapítvány időtartama: Az Alapítvány határozatlan időre jön létre.

5. Az Alapítvány céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége:

A Balatonfüredi Óvárosi Óvoda fejlesztése, az oktató-nevelő munka feltételeinek javítása, kulturális és szabadidős programok támogatása (pl: kirándulások).

  • A nevelő-oktató munka anyagi, technikai feltételeinek javítása, műszaki, technikai (számítástechnikai) berendezések beszerzése, meglévők cseréje, bővítése;
  • A szakmai ismeretek bővítéséhez, megújításához szükséges továbbképzések, szakmai napok támogatása;
  • Az óvoda épületeinek és udvarainak korszerűbbé, balesetmentesebbé, gyermekközelibbé, az EU-s előírásoknak megfelelőbbé, esztétikusabbá tétele;
  • A fejlesztés területeihez kapcsolódó eszközök beszerzése (pl: gyermek- és szakmai könyvek, bábok, zenei eszközök, élősarkok, stb.);
  • Udvari játékok, eszközök beszerzése (pl: mászóka, kerti padok-asztalok).
  • A rendszeres testmozgás ösztönzése, támogatása (pl: úszás oktatás, ovis torna, gyógytorna).
  • Az óvodai népi tánchoz szükséges eszközök beszerzése, cserekapcsolatok támogatása.
  • Pályázatok kiírása, azok szervezése, támogatása, nyertesek díjazása (pl: Föld napja).
  • Az óvoda rendezvényeinek támogatása (pl:  az óvoda kerek évfordulói, karácsonyi vásár szervezése, gyermeknap, öregek napja).
  • A hátrányos helyzetű gyermekek támogatása.

Az alapítvány nyitott, ahhoz bárki csatlakozhat, aki a fentebb megfogalmazott célok eléréséhez hozzá kíván járulni, és az alapító okirat rendelkezéseit elfogadja.

A hozzájárulás lehet készpénz, a személyi jövedelemadó 1 %-a, tárgybeli juttatások.

Az alapítvány bármely okból való megszűnése esetén az alapítványi vagyon az Óvárosi Óvodára száll át.