Közérdekű információk

FONTOSABB TUDNIVALÓK ÓVODÁNKRÓL

Az óvoda nyitva tartása: 6 30-1700 óráig.

A reggeli ügyelet rendje: 6 30-730-ig

valamint a délutáni ügyelet rendje: 16 00-1700-ig összevont csoportban történik.

A gyermekek érkezése folyamatos, de legkésőbb 8 30  óráig tart.Nevelési év: szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31.-ig tart.Oktatási év: szeptember1-jétől a következő év június15-ig tart.Az óvodai beíratás ideje: minden év április 20 – május 20 között /EMMI rendelet 20. § (1)/ történik, mely időpontot a Fenntartó egységesen határoz meg a Balatonfüred Város minden óvodáira vonatkozóan.A 2020/21. nevelési évben a COVID 19 miatt fennálló helyzetből fakadóan az óvoda fenntartja azt az eshetőséget, hogy a mindenkori jogszabályokkal összhangban, – a fenntartóval való egyeztetés után – , a 2021/22 évre történő beiratkozás a fentiektől eltérő módon történik.Nyári nagytakarítási szünet időpontjai:(A zárva tartás időpontja a fenntartó jóváhagyásával módosulhat)Óvárosi Óvoda: augusztus (első 3 hét)Az óvoda üzemeltetése a fenntartó által meghatározott nyári zárva tartás alatt szünetel. Ilyenkor történik az óvoda szükség szerinti felújítása, karbantartása, valamint a nagytakarítás.A nyári zárva tartás időpontjáról időben (február-március) jól látható helyen értesítjük a szülőket. A fenntartó a zárás idejét a város többi óvodájával összhangban határozza meg, az átjárhatóság biztosítása érdekében.A nyári zárva tartás előtt 30 nappal összegyűjtjük a gyermekek elhelyezésére vonatkozó igényeket és a szülőket a gyermekeket fogadó óvodáról, a zárást megelőzően tájékoztatjuk. Az adott óvoda zárva tartási ideje alatt a gyermekeket az óvoda másik feladat-ellátási helyén helyezzük el.A nyári nyitva tartás eljárásrendjét, az óvodát igénybe vevő gyermekek várható létszáma határozza meg. A létszámtól függően összevont csoportban történik a gyermekek elhelyezése. A 2020/21. nevelési évben a COVID 19 miatt fennálló helyzetből fakadóan az óvoda fenntartja azt az eshetőséget, hogy a fenntartóval rendelkezése alapján a nyári nagytakarítás ideje és időtartama a fentiektől eltérő módon történik. Nevelés nélküli napok száma: 5 napAz ügyelet megszervezésének rendje záráskor, illetve a nevelés nélküli munkanapokon (szakmai napok, továbbképzés, házi bemutatók, stb.)A szülőket 7 nappal a zárást megelőzően tájékoztatjuk.A tájékoztatást írásban a faliújságon, valamint szóban az óvónők által is ismertetjük.Az óvoda zárásához, nevelés nélküli munkanap igénybevételéhez minden esetben a fenntartó engedélye szükséges!