Kedves Szülők!

Óvodánkba a 2021/2022 nevelési évre elektronikus úton történik a beíratás!

(Nagyon  indokolt esetben személyesen, az óvodavezetővel a 06-87- 342- 785 telefonszámon előre egyeztetett időpontban) .

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

1. Az óvoda honlapjáról letölthető Szándéknyilatkozat 

SZÁNDÉKNYILATKOZAT – Balatonfüredi Óvárosi Óvoda

A Szándéknyilatkozatot kitöltve, aláírva majd beszkennelve elektronikus úton szíveskedjenekmegküldeni  2021. május 03. és 07 között vezeto@ovarosiovoda.hu email címre! 

 Az alábbi dokumentumok bemutatása elegendő a nevelési év első napján:

1. a gyermek születési anyakönyvi kivonata

2. a gyermek lakcímkártyája

3. a gyermek TAJ- kártyája

4. a szülő/gondviselő személyazonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

5. nem magyar állampolgár beíratásánál a gyermek Magyarországi tartózkodását igazoló dokumentumokat.

Óvodánk kötelező felvételt biztosító körzetei: 

https://kir.hu/KIR2_KORZET_3H/Pub/JelReszletes/2903

Beiratkozással kapcsolatos egyéb információ az óvodavezetőjétől kérhető a 06-87-342-785-ös telefonszámon!

Tisztelettel várjuk jelentkezésüket!

Üdvözlettel: Kovács Alíz óvodavezető